Zakelijke tips

Tips en meer!

Wat voor service biedt een arbeidsmediator aan?

Wanneer je in een arbeidsconflict verzeild bent geraakt dan kan het soms gebeuren dat dit zover doorwerkt dat je een arbeidsmediator nodig hebt om de problemen op te lossen. Voordat je een arbeidsmediator in de arm neemt is het wellicht goed om te weten wat voor service er dan wordt geleverd. Als je kijkt naar deze services kun je dit in zeven delen uiteenzetten.

Functie arbeidsmediator

Een arbeidsmediator zorgt ervoor dat er een juiste gespreksstructuur wordt aangebracht, de voortgang en de procedures goed bewaakt worden, de partijen allemaal aan het woord worden gelaten en dat de feiten, belangen, standpunten en achtergronden van de partijen in kaart worden gebracht. Verder zorgt een arbeidsmediator ervoor dat er ruimte wordt gekweekt voor wederzijds begrip, oplossingsgericht gehandeld wordt en dat er een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld. Het is in de eerste plaats belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd. Soms lukt je dat gewoon niet binnen een conflict omdat je met stressfactoren te maken hebt. Met een arbeidsmediator haal je een professional in huis die je kan ondersteunen om met een gedegen plan een einde te maken aan het conflict, waardoor je weer met plezier naar je werk kunt 

Arbeidsmediation Amsterdam

Voor een goede partij in het geval van arbeidsmediation in de omgeving van Amsterdam kun je terecht bij de arbeidsmediator. Deze organisatie is de geschikte partij om je te ondersteunen bij het oplossen van je arbeidsconflict. Je krijgt een professionele bemiddelaar toegewezen die kan helpen om het probleem op te lossen tussen jou en een collega of je werkgever. Belangrijk bij arbeidsmediation Amsterdam is dat er positief en constructief wordt gekeken wordt naar de toekomst en wat er nodig is om weer met elkaar te kunnen werken op een juiste manier. Dit wordt dan ook vastgelegd waardoor je hier altijd op kunt terugvallen mocht er in de toekomst een probleem ontstaan.

De Arbeidsmediator

In veel gevallen kan mediation conflicten oplossen. Soms is een gesprek voldoende om de lucht te zuiveren, soms duurt het langer. Ongeacht de aard van het conflict, kunnen de betrokkenen er altijd een punt achter zetten en het werk volledig hervatten. Dat is iets wat aan de opdrachtgevers zelf ligt. Maar er is meer dan dat. Arbeidsmediators kijken in het bemiddelingsproces ook naar de toekomst en moedigen deelnemers aan om na te denken over manieren om conflicten te voorkomen. Leren van het verleden en constructief werken aan de toekomst is daarom een ​​belangrijk aspect van mediation.

Beschadigde werkrelatie

Het kan ook gebeuren dat deze relatie zo ernstig wordt verstoord waardoor de werkrelatie niet kan worden hersteld. Collega’s kunnen niet meer samenwerken, of het vertrouwen tussen werkgever en werknemer is te beschadigd om met elkaar verder te gaan. Een waardig en eerlijk afscheid is in dat geval vaak het hoogst haalbare wat bij bemiddeling kan worden bereikt. In dat geval zal de arbeidsmediator proberen om emoties zoals woede en teleurstelling om te zetten in acceptatie. De mediator streeft ernaar om tussen werkgever en werknemer een regeling te treffen die zowel financieel als juridisch van toepassing is op beide partijen.