Zakelijke tips

Tips en meer!

Efficiënt omgaan met R&D budgetten: 3 tips & tricks

kunststof bewerking

Of je nu een groot bedrijf hebt of een kleine onderneming, door efficiënt met jouw R&D budget om te gaan zorg je ervoor dat jij de concurrentie voor blijft. R&D staat voor Research en Development, oftewel: onderzoek en ontwikkeling. In dit onderzoek wordt gestreefd naar vernieuwing en oorspronkelijkheid binnen jouw bedrijf.

Wat valt onder het R&D budget?

Allereerst is het belangrijk om helder te hebben wat er precies onder R&D valt. Tot R&D behoort onder andere strategisch en fundamenteel onderzoek dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van achtergrondkennis. Het gaat niet direct om het oplossen van problemen of streven naar economisch voordeel, maar het vergroten van wetenschappelijke kennis staat voorop. Ook het ontwikkelen van prototypes en ideeën tot producten die klaar zijn voor productie of bruikbare processen vallen onder R&D. In alle industrieën en branches is ruimte voor R&D. Zo wordt hier bijvoorbeeld veel aandacht aan besteedt in kunststof bewerking om zo tot duurzame oplossingen te komen. De Metaverse is een ander goed voorbeeld van een (gigantisch) R&D project.

Hoofdverantwoordelijke aanstellen

R&D is het planmatig, systematisch en creatief zoeken naar oplossingen voor praktische problemen. Op het moment dat jij wilt dat het maximale uit een budget gehaald wordt, valt het aan te raden om een hoofdverantwoordelijke aan te stellen voor het R&D budget. Hierdoor is er altijd een aanspreekpunt binnen het onderzoek. De verantwoordelijke kan vertellen hoeveel budget er nog over is, wat er allemaal is bereikt met het budget dat al is ingezet en voorkomt dat er budgetten blijven liggen of weinig controle is.

Op tijd beginnen met budgetteren

Het budget voor R&D helpt je om de uitgaven in het hele jaar te begroten. Begin op tijd met budgetteren zodat er aan het eind van dit jaar een kloppend budget klaarligt voor volgend jaar. Neem ruim de tijd om een passend budget op te stellen, plan regelmatig meetings in om te bespreken hoe het staat met de voortgang en om andere medewerkers mee te laten denken over de mogelijkheden.

Denk in grote lijnen

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt budgetteren. Zo kun je ervoor kiezen om je budget zeer gedetailleerd in te vullen. Het nadeel van een gedetailleerd budget is dat het veel tijd en geld kost om het budget te bewaken en vaak blijkt tijdens de evaluatie dat de verschillende categorieën belemmerend werken. Het valt aan te raden om in grote lijnen te denken en de categorieën ruim te houden, waardoor jij vrijheid behoudt bij de invulling van het budget.

Met een R&D budget vergroot je dus de wetenschappelijke kennis binnen jouw bedrijf en heb je de mogelijkheid tijd en geld te besteden aan nieuwe ideeën en producten om je bedrijf te innoveren. Om het maximale uit je onderzoek te halen zijn drie dingen belangrijk. Wijs een verantwoordelijke aan binnen je onderneming om het maximale uit het R&D budget te halen. Begin op tijd met budgetteren zodat je plan klaarligt voor aankomend jaar. En als laatst is het belangrijk in grote lijnen te blijven denken zodat er ruimte overblijft voor de invulling van jouw R&D budget. We wensen je vast veel succes met budgetteren!