Zakelijke tips

Tips en meer!

Een ploegleider BHV verhoogt de veiligheid

Werknemers die een training hebben gehad tot ploegleider BHV dragen in belangrijke mate bij aan de veiligheid in je bedrijf. Tijdens zo’n training worden allerlei noodsituaties besproken en uitgelegd wat de beste strategie is om te handelen. Als zich zo’n situatie voordoet weet een ploegleider meestal meteen hoe hij moet handelen. Snelheid is immers van cruciaal belang bij calamiteiten, want door snel handelen kunnen levens worden gered. Daarom is het van het grootste belang dat er in elk bedrijf minimaal één ploegleider BHV is. Die moet wel elk jaar de kans krijgen zijn kennis bij te spijkeren met een opfriscursus.

Een ploegleider BHV is goed in aansturen

Tijdens een training tot ploegleider BHV wordt de nodige theorie behandeld. Want het gaat er vooral om dat een ploegleider situaties herkent, een juiste inschatting maakt en vervolgens de correcte acties nemen. Dat betekent dat hij zijn mede BHV’ers de juiste dingen laat doen. Omdat dit per bedrijf anders is, wordt er veel aandacht besteed aan de situatie in de bedrijven waar de cursisten werken. Stel dat er brand uitbreekt. Heeft de cursist de plattegrond dan voldoende in zijn hoofd? Weet hij waar de BHV’ers brandblussers kunnen vinden? Door die praktische aanpak leven de cursisten zich beter in hun rol in.

Wat leert een ploegleider BHV

Een ploegleider BHV beschikt over alle kennis die een gewone BHV’er ook heeft. Maar van hem wordt verwacht dat hij de operationele en/of strategische leiding heeft over de overige BHV’ers in het bedrijf. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de voortgang van de bedrijfshulpverlening. Dat valt niet mee tijdens de hectiek van een calamiteit. Een ploegleider moet dus een sterke persoonlijkheid hebben en natuurlijk overwicht. Uiteraard wordt tijdens deze opleiding ook aandacht besteed aan de actuele regels op het gebied van veiligheid.